INŠTRUKCIJE

MATEMATIKA

Individualno

Dvojice

Trojice

4 tečajniki

Šolska ura (45min)

14,50 €

10 € /osebo

8 € /osebo

7 € /osebo

Paket 10 ur

135 €

Paket 16 ur

205 €

Vse cene vključujejo 20% DDV
Vse cene so za eno osebo in za eno pedagoško uro.

 

GRADBENA MEHANIKA

Individualno

Dvojice

Skupina

Šolska ura (45 min)

25 €

20 € / osebo

17€ / osebo

Paket 10 ur

245 €

190 / osebo

160 € / osebo

Paket 15 ur

365 €

285 / osebo

260€ / osebo

Vse cene vključujejo 20% DDV
Vse cene so za eno osebo in za eno pedagoško uro.

 

JEZIKI

Individualno

Dvojice

Trojice

Šolska ura

14 €

10,50 € / osebo

8,5€ / osebo

Paket 10 ur

130 €

90 € / osebo

Paket 20ur

240 €

160 € / osebo

Vse cene vključujejo 20% DDV
Vse cene so za eno osebo in za eno pedagoško uro.

 

JEZIKOVNI TEČAJI

45 min

Paket – 10 ur

Paket – 30 ur

Individualno

15 EUR

140 EUR

400 EUR

Dvojice

9 EUR

90 EUR

240 EUR

Skupina

6 EUR

70 EUR

170 EUR

Več ur -  po dogovoru   

KONVERZACIJA
Individualno: 15 EUR / 45 min

POSLOVNI TEČAJ
25 EUR / 45min
Vse cene vključujejo 20% DDV

 

PREVAJANJE

Prevajalska stran šteje 1500 znakov, brez presledkov.

IZ SLOVENŠČINE V TUJ JEZIK

Standard

Strokovni

Francoski jezik

21,00 EUR

23,00 EUR

Angleski jezik

21,00 EUR

23,00 EUR

Srbski jezik

21,00 EUR

23,00 EUR

Portugalski jezik

24,00 EUR

27,00 EUR

Arabski jezik

24,00 EUR

29,00 EUR

Cene  ne vključujejo 20 %  DDV-ja.

IZ TUJEGA JEZIKA V SLOVENŠČINO

Standard

Strokovni

Francoski jezik

20,00 EUR

22,00 EUR

Angleski jezik

20,00 EUR

22,00 EUR

Srbski jezik

22,00 EUR

23,00 EUR

Portugalski jezik

24,00 EUR

27,00 EUR

Arabski jezik

24,00 EUR

29,00 EUR

Cene  ne vključujejo 20 %  DDV-ja.

IZ TUJEGA JEZIKA V TUJ JEZIK

Standard

Strokovni

30,00 EUR

30,00 EUR

Cene  ne vključujejo 20 %  DDV-ja.

 

LEKTORIRANJE

Jeziki

Vrsta besedila

Cene za 1500 znakov

Slovenščina

Vse vrste besedil

3,50 EUR

Tuj jezik

Vse vrste besedil

7,50 EUR

 

 

 

DEMEBA
Dado Kebe Nouhoum s.p
Poljanska cesta 12
1000 Ljubljana
ID za DDV: SI78214483
GSM: 031 / 889 - 477
E-pošta:  info@demeba.com

'

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyrights © Demeba 2012, izdelava spletnih strani