V okviru programa Inštrukcije – MATEMATIKA ponujamo poučevanje za:

• SREDNJE ŠOLE,

• GIMNAZIJE,

• DRUGE ŠOLE.

Program omogoča, da se dobro pripravite na pisna in ustna preverjanja znanja, popravite slabe ocene, popravite negativno zaključene ocene ob konferencah ali uspešno opravite popravne izpite.

students

NAČIN DELA:

Delo naših profesorjev je načrtno.

Za vsakega dijaka najprej skrbno pregledamo obravnavano snov, ki jo je potrebno usvojiti, mu posredujemo manjkajoče znanje in pripravimo domače naloge za utrjevanje.

Pregled domače naloge ob naslednjem terminu omogoča posredovanje potrebne dodatne razlage snovi. Pri večjem obsegu znanja je sestavni del programa testiranje, ki nam pokaže realno znanje učenca in potrdi njegovo pripravljenost.

OBLIKE DELA:

• individualno,

• dvojice,

• trojice,

• 4 tečajniki.

Pomembno je, da nam k uram inštrukcij prinesete zapiske predelane učne snovi, učbenike, ki jih pri pouku uporabljate in teste, ki ste jih reševali. S tem boste omogočili učinkovitejše učenje.

Prilagodimo se urniku in željam dijakov.

 


DEMEBA
Dado Kebe Nouhoum s.p
Poljanska cesta 12
1000 Ljubljana
ID za DDV: SI78214483
GSM: 031 / 889 - 477
E-pošta:  info@demeba.com

'

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyrights © Demeba 2012, izdelava spletnih strani