V okviru programa Inštrukcije – JEZIKI ponujamo poučevanje za učinkovitejše in hitrejše sporazumevanje v tujem jeziku.

Inštrukcije nudimo v naslednjih jezikih:

• FRANCOŠČINA,

• ANGLEŠČINA,

• SLOVENŠČINA,

• ARABŠČINA.

Program omogoča, da se dobro pripravite na pisna in ustna preverjanja znanja, popravite slabe ocene, uspešno opravite popravne izpite ali se naučite učinkovitejšega in hitrejšega sporazumevanje.

NAČIN DELA:

Delo naših profesorjev je načrtno. Za vsako osebo najprej skrbno pregledamo obravnavano snov, ki jo je potrebno usvojiti, mu posredujemo manjkajoče znanje in pripravimo domače naloge za utrjevanje.

Pregled domače naloge ob naslednjem terminu omogoča posredovanje potrebne dodatne razlage snovi. Pri večjem obsegu znanja je sestavni del programa testiranje, ki nam pokaže realno znanje učenca in potrdi njegovo pripravljenost.

Poskrbimo, da je učenje jezika aktivno, omogočimo vam veliko neposredne komunikacije in rabe jezika, tako pisno kot ustno. Zagotovimo vam dobro motivacijo za nadaljne učenje jezika.

OBLIKE DELA:

• individualno,

• dvojice,

• trojice.

Pomembno je, da nam k uram inštrukcij prinesete zapiske predelane učne snovi, učbenike, ki jih pri pouku uporabljate in teste, ki ste jih reševali. S tem boste omogočili učinkovitejše učenje.

Prilagodimo se vašim željam in urniku.


DEMEBA
Dado Kebe Nouhoum s.p
Poljanska cesta 12
1000 Ljubljana
ID za DDV: SI78214483
GSM: 031 / 889 - 477
E-pošta:  info@demeba.com

'

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyrights © Demeba 2012, izdelava spletnih strani